Opnåelse af stabil og effektiv drift

Opnåelse af stabil og effektiv drift er idealsituationen, hvad enten man producerer fysiske ting, administrative afgørelser eller serviceydelser. En drift hvor medarbejderne leverer ydelser i rette mængder, med den rette kvalitet og som trives i deres job. Resultatet bliver, at vi opnår tilfredse kunder og et godt samspil med samarbejdspartnere.

God driftsledelse handler om, at lederen og medarbejderne – ofte organiseret i teams – via fælles overblik har føling med hvordan driften kører, har viden om hvad der påvirker driften positivt og negativt, og fælles finder veje til at få driften til at køre endnu bedre. Teammødet er ofte der, hvor teamet mødes og driftsledelsen foretages.

Som modsætning til stabil og effektiv drift kan man omvendt opleve:

  • Manglende fælles overblik over opgaver
  • Utilstrækkelig formidling af prioriteringer i opgaver
  • Uafklaret kvalitetsniveau i opgaveløsningen
  • Manglende fremdrift i projekter
  • Langsomlig svartider, manglende fristoverholdelse
  • Individualisering af opgavebunker – og stress over at være bagud

Lean Facilitator tilbyder konsulenthjælp til virksomheder og organisationer, der har brug for hjælp til driftsledelse, procesforbedringer og driftsværktøjer. Løsninger kan være teamtavler eller andre værktøjer, der forbedrer styring, overblik og samarbejdet i teamet. Det kan også være procesforbedringer, fælles bedste standarder og flere andre typer løsninger, der har et procesfokus. Jeg arbejder bl.a. med redskaber og metoder, der er inspireret af Lean, og jeg er optaget af, hvordan vi bedst samarbejder i teams og leder teams.

Jeg har en faciliterende fremgangsmåde, dvs. arbejder med processer der inddrager de ledere og medarbejdere, der efterfølgende skal bruge løsningerne. Jeg hjælper desuden med at få løsningerne til at fungere ved sammen med teamet at formulere spilleregler, følge op i form af feedback og sparring.

Under menupunktet Inspiration har jeg lagt artikler, der uddyber min tilgang til driftsledelse.

Skruenøgler